web analytics

Lars Kristian Jegersberg

Kaptein Jegersberg på Oscarsborg

Lars Kristian Jegersberg f. 1880 i Kristiansand var yrkesoffiser og tidligere ordfører i Drøbak.

Kaptein Jegersberg startet sin militære karriere på Oscarsborg festning som elev på underoffiserskolen

Lars Kristian Jegersberg bodde i Drøbak på Råkeløkka og i Seimbakken, sammen med sin svigermor, kone, barn og barnebarn.

 


Lars Kristian JegersbergKaptein Jegersberg sin CV fra Oscarsborg Festning

Fra Oscarsborg Forsvarsmuseum står det i Lars Kristian Jegersberg sin mappe,

» Eksamen fra Festn.art. uoff. skole på Oscarsborg, 1902.

Fastlønt sersjant ved Oscarsborg med Svelvik 12/10 1902.
Garnisonerende furer ved Underofficersskolen 15/1 1917, fortsatt i distriktstjeneste til Fossumavsnittets befestninger 1/4 1923.

Kaptein og festningsintendant ved Oscarsborg med Svelvik 1/1 1930. Teknisk aftenskole.
En tid formann ved Østlandske Petroleumskomp. og bestyrer av Norsk Amerikansk Petroleums komp. anlegg på Kavringen. Bankrevisor.

For tiden chef for kommunerevisjonen i Drøbak.

Medlem av bystyret og formannskap, skolestyre og middelskolens forstanderskap, i 7 år formann.

Formann i ligningsnevnd og medlem av forliksrådet m.m.

Har vært ordører og viseordfører i Drøbak. (Ordfører, år 1920)

Arbeidet meget for den kristelige virksomhet, spesielt for den friere retning og det frivillige arbeid av forkynnelse av evangeliet.»
Han var personellsjef på Oscarsborg da Blucher ble senket under andre verdenskrig.» Sitat slutt.

I 1942 underskrev han sammen med flere andre et dokument til Quisling som ble overlevert, hvor regjeringen ble sterkt kritisert for sin behandling av jøder.

Brev til Quisling.


I bibelen til min oldefar (velbrukt), så har han notert ned reiseruten sin til Betlehem og andre religiøse steder han skulle besøke, når han tok sine to jordomseilinger mellom 1955 og 1957.

Han var også frimurer fram til sin død, år 1959.


Frigjøringsdagen i Drøbak fra Akershus Amtstidene

«Fra de glade maidagene på Sundbrygga i 1945 ved overtakelsen av Oscarsborg festning etter okkupasjonen.oberst-eriksen-kaptein-jegersberg

Personene på bildet er fra venstre, Dr Rangsæter, N.N. kommandørkaptein Andersen, Jegersberg og Oberst Eriksen. Noen glade Drøbak-borgere har også lurt seg med på bildet».

For interesserte i militærhistore, kan du sjekke siden til festningsverk.no
Om selve Oscarsborg festning kan du lese mer her nasjonalefestningsverk.no