Ny tjeneste av skannede kirkebøker

Ny visning av kirkebøker
Annonse

De skannede kirkebøkene endrer visning.

Det er nesten ti år siden Digitalarkivet begynte å publisere skannede kirkebøker og den 2. mai er det slutt på det gamle systemet.

Den nye visningen for skannede kirkebøker i Norge finner du her: https://media.digitalarkivet.no/kb/browse/

Kirkebøker utlandet : https://media.digitalarkivet.no/kb/browse/foreign

Ved overgang til den nye tjenesten vil ikke de gamle systemet til de skannede kirkebøker være tilgjengelige lenger.

Alle permanente lenker til kirkeboksider/panteboksider i de gamle løsningene vil fremdeles virke, men de vil peke til samme bilde i den nye løsningen.
Les mer om det i Digitalarkivet-bloggen

Bildene illustrerer hvordan du bruker det nye systemet med kirkebøkene på Digitalarkivet.

Her har jeg som eks.valgt Vest-Agder fylke og nedstrekkslistene viser forslag fra prestegjeld og sokn.

Navn på fødested finner du, som regel i folketellingene.

Usikker på fylker og kommuner se på kartene.

Pekere til kirkebøkene delt inn i fylker.