Every Family Has A Story - Discover Yours ↓

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn:

Pant i bolig – Register – Tinglysning

Pant i bolig
Annonse

Er register på pant i bolig offentlig? Tinglysning av fast eiendom finnes på nett og du kan enkelt gjøre oppslag, for å sjekke, søke heftelser på eiendom.

I grunnboka står det oppført hvem som er Hjemmelshaver. Hjemmelshaver kan være både en grunneier, en fester eller en seksjonseier.

Du kan også få opplysninger om hvem som har tatt pant i eiendommen av forskjellige grunner

Grunnboken er et register over rettigheter i eiendom som har eksistert i flere hundre år.  

Her finner du:

Grunndata – Opplysninger om opprettelse av matrikkelenheten

servitutter – kalles også for en heftelse på den eiendom den hviler.

Pengeheftelser – Pant, sikkerhet i fast eiendom. Det kan også være opplysninger om eier av eiendommen er saksøkt og det er pengeheftelser av denne årsak .

  1. Digitalarkivet tilbyr skannede tinglysningbøker- søk. Her finner du opplysninger på eiendommer lenger tilbake i tid.

  2. Gjør oppslag i grunnboken – Se eiendom .

  3. 1881 eiendomspriser 1881 eiendomspriser tilbyr søkbart kart med oversikt over boligprisene.

  4. Hva ble boligen solgt for? Boligbasen til DN boligpriser tilbyr søkbart kart med oversikt over boligprisene.