Pant i bolig – Register – Tinglysning

Pant i bolig

Er register på pant i bolig offentlig? Tinglysning av fast eiendom finnes på nett og du kan enkelt gjøre oppslag, for å sjekke, søke heftelser på eiendom.

I grunnboka står det oppført hvem som er Hjemmelshaver. Hjemmelshaver kan være både en grunneier, en fester eller en seksjonseier.

Du kan også få opplysninger om hvem som har tatt pant i eiendommen av forskjellige grunner

Grunnboken er et register over rettigheter i eiendom som har eksistert i flere hundre år.  

Her finner du:

Grunndata – Opplysninger om opprettelse av matrikkelenheten

servitutter – kalles også for en heftelse på den eiendom den hviler.

Pengeheftelser – Pant, sikkerhet i fast eiendom. Det kan også være opplysninger om eier av eiendommen er saksøkt og det er pengeheftelser av denne årsak .

  1. Digitalarkivet tilbyr skannede tinglysningbøker- søk. Her finner du opplysninger på eiendommer lenger tilbake i tid.

  2. Gjør oppslag i grunnboken – Se eiendom .

  3. 1881 eiendomspriser 1881 eiendomspriser tilbyr søkbart kart med oversikt over boligprisene.

  4. Hva ble boligen solgt for? Boligbasen til DN boligpriser tilbyr søkbart kart med oversikt over boligprisene.

 

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: