web analytics

Pant i bolig – Register – Tinglysning

Pant i bolig

Register på pant i bolig offentlig er offentlig. For å få tilgang til alle opplysningene om tinglysning, heftelser og tidligere eiere, må du bruke elektronisk ID.

Med noen få tastetrykk får du opp eiendomsregistret.

I grunnboka står det oppført hvem som er Hjemmelshaver. Hjemmelshaver kan være både en grunneier, en fester eller en seksjonseier.

Grunnboken er et register over rettigheter i eiendom som har eksistert i flere hundre år.  

Her finner du:

Grunndata – Opplysninger om opprettelse av matrikkelenheten

servitutter – kalles også for en heftelse på den eiendom den hviler.

Pengeheftelser – Pant, sikkerhet i fast eiendom. Det kan også være opplysninger om eier av eiendommen er saksøkt og det er pengeheftelser av denne årsak .

Ønsker du å vite hva eiendommen/boligen har blitt solgt for?


Se Eiendom

Du kan søke på vegnavn, adresser eller gårds- og bruksnummer. Det kreves Bank ID for å få tilgang til å se hvem som er tinglyst som grunneier, fester eller en seksjonseier, Hos Se Eiendom får du også opplysninger om det er hefteftelse og hvem som har pant i eiendommen.

Gå til Kartverket

 


Virdi

Hvor mye er boligen din verdt? Du kan sjekke pris og se hva naboen solgte for, helt gratis, samt solgtpris og verdiestimat for boliger i nabolaget. Du kan også annonsere boligen din gratis. For å få tilgang til flere opplysninger om boligen kreves registrering eller innlogging via Gmail eller Facebook. Enkelt å bruke kartet.

Gå til Virdi

 


1881 Boligpriser og eiendomspriser

Enkelt kart og navigere i, men du får svært lite info om dato på overdragelse av eiendommen. Ingen opplysninger om eksakt pris. For ytterligere nformasjon om salgshistorikk og data fra grunnboken og matrikkelen er dette tilgjengelig via mobilbetaling

Gå til 1881 Boligpriser og eiendomspriser

 


DN Boligbasen

Boligbasen til DN boligpriser tilbyr søkbart kart med oversikt over boligprisene. Søk på boligpriser og pris på eiendommer over hele Norge. Du får ikke tilgang til heftelser, men de siste overdragelsene, solgt for og ny eier. Enkelt og søkbart kart

Gå til DN Boligbasen

 


Digitalarkivet

Tinglysningsmaterialet på Digitalarkivet er nok mest nyttig for slektsforskere. Du kan søke på fylker, kommuner m.m. Dette er sorenskriveri panteregister, skannede tinglysningbøker. Her finner du opplysninger på eiendommer lenger tilbake i tid

Gå til Digitalarkivet