web analytics

Pant i bolig – Register – Tinglysning

Pant i bolig

Register på pant i bolig offentlig er offentlig. For å få tilgang til alle opplysningene om tinglysning, heftelser og tidligere eiere, må du bruke elektronisk ID.

Med noen få tastetrykk får du opp eiendomsregistret.

I grunnboka står det oppført hvem som er Hjemmelshaver. Hjemmelshaver kan være både en grunneier, en fester eller en seksjonseier.

Grunnboken er et register over rettigheter i eiendom som har eksistert i flere hundre år.  

Her finner du:

Grunndata – Opplysninger om opprettelse av matrikkelenheten

servitutter – kalles også for en heftelse på den eiendom den hviler.

Pengeheftelser – Pant, sikkerhet i fast eiendom. Det kan også være opplysninger om eier av eiendommen er saksøkt og det er pengeheftelser av denne årsak .

Ønsker du å vite hva eiendommen/boligen har blitt solgt for?

 

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: