web analytics

Pant i bolig – Register – Tinglysning

Pant i bolig

Er register på pant i bolig offentlig? Tinglysning av fast eiendom finnes på nett og du kan enkelt gjøre oppslag, for å sjekke, søke heftelser på eiendom.

I grunnboka står det oppført hvem som er Hjemmelshaver. Hjemmelshaver kan være både en grunneier, en fester eller en seksjonseier.

Du kan også få opplysninger om hvem som har tatt pant i eiendommen av forskjellige grunner.

Grunnboken er et register over rettigheter i eiendom som har eksistert i flere hundre år.  

Her finner du:

Grunndata – Opplysninger om opprettelse av matrikkelenheten

servitutter – kalles også for en heftelse på den eiendom den hviler.

Pengeheftelser – Pant, sikkerhet i fast eiendom. Det kan også være opplysninger om eier av eiendommen er saksøkt og det er pengeheftelser av denne årsak .

 

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: