web analytics

EventyrSara

Eventyrhus

Eventyrhus

Under mitt arbeide med å granske slekten fra Drøbak, så er det noen som har gjordt ekstra sterkt inntrykk på meg

Særlig en har utmerket seg. Sara Gotzen(EventyrSara) var tante til min 3 x tippoldefar Samuel Hansen Sandmark, som var glassmester i Drøbak.

Foreldrene var Peder Sandmark og Anna Catharina Labard, som giftet seg i Kristiansand 1741.

Sara  Sandmark ble ble født i Ås 1755.

Sara Gotzen døpt i Ås kirke
Sara Gotzen døpt i Ås kirke

Sara Sandmark var en eventyrforteller uten like – Eventyrene var både norske, spanske og arabiske.

Camilla Collett forteller at Sara om kvelden fortalte eventyr for sine barn for at de skulle glemme at de ikke hadde noe å spise.

Om datteren til EventyrSara, Lisbeth Marie sier hun at ”hun maa ofte have sultet, thi hun kunde mange Eventyr” .

Sara var i sin ungdom den vakreste piken i bygden, og hun ble såkalt godt forlovet. Kort før hun skulle reise ned til København for å gifte seg med sin tilkommende, ble hun – mot sin vilje – invitert til et bryllup hvor det ble danset.

Camilla Collett forteller  ”Foran dem dansede Hans Østgaarden; han havde svoret at han skulde træffe Krogen i Taget med sin Fod . . .
En vild Huien og et rasende Kast med Legemet viser, at det er hans Alvor, en jernskoet Hæl blinker mod Loftet – Støv, Forvirring –
da Løitnanten vender sig for at gribe sin Dame, ligger hun besvimet paa Jorden.

Hun bæres bort, Dansen fortsættes, som om intet var paaferde.
Hvad var det ogsaa i Grunden? – Stakkels Sara! – en Fremtid var spildt . . . En Fremtid, en Kjæreste . . . en Næse.”

Den vansirede piken med knust fikk ringen i retur fra sin forlovede.

En gammel treskjærer i bygden laget i stedet to treneser til henne, en simpel til hverdags og en malt og polert til søndagsbruk.

Wikipedia er Sara Gotzen Sandmark omtalt, som en norsk eventyrforteller.

Camilla Collett forteller om Sara Sandmark – I de lange Nætter. Sekstende Nat. Eventyrsara og hennes datter, Lisbeth Marie f.ca.1793.

“Sara Sandmark! Sara Træ-næse! Eventyrsara! Altsaa her hviler du, gamle Sara!
Det var, ligesom Erindringen greb mig ved Fligen af mit Klædebon og vilde ikke slippe mig denne Aften; overvældet sank jeg ned
i Græsset og tabte mig ganske i den Række nye Scener og Billeder, dette Navn havde vakt hos mig.
Sara var Moder til vor Barnepige, vor prægtige, uforlignelige Lisbeth Maria”

Lisbeth Marie sine eventyrfortellinger ble brukt mye av Peter C Asbjørnsen  1812-85. Blandt annet  i  “En aften ved Andeelva

Sara Gotzen Sandmark døde på Eidsvoll den 26/8 1836.

Kilder:

Wikipedia

Tidsskrift for Den norske lægeforening, “Nesen i medisinskhistorisk lys fra 2001”.

Eidsvollspesialisten – som jeg takker for alt han har bidratt av med informasjon vedr. denne familien og slekten.

Folketellinger og kirkebøker.

Custom Search

Or my Database

Etternavn: Fornavn: