TNG med WordPress uten plugin

Screenshot TNG + WordPress
Annonse

Hvordan integrere TNG med WordPress uten plugin.

Jeg ønsket ikke å bruke TNG-WordPress plugin, så jeg valgte å bruke Kloosterman Genealogy sin metode, men med en liten vri da jeg ikke ønsket dobbelt kode i header. Forøvrig, så er det er to metoder beskrevet på TNG Wiki om hvordan du går fram.

Først, må jeg si : Alt på eget ansvar og kodene fra din WordPress template er mest sannsynlig annerledes enn min.

Husk å lage Child theme (kopi) av din WordPress template. Jeg har selv brukt Child Themify til dette.

Det første du trenger er en kopi av header php, fra din template i WordPress. I dette eksemplet har jeg brukt templaten Twenty_Seventeen

Last ned header.php via cPanel eller et FTP program, som FileZilla. Du vil ha bruk for dette.

Lag en mappe på din datamaskin, som kan hete TNG-META.

Først, så bør jeg vel anbefale kode editoren Notepad++

Har du lastet ned filen header.php fra WordPress? Hvis ja, så åpne den i Notepad++

Du skal nå fjerne alt som er over denne koden:

<?php wp_head(); ?>

Lagre filen som header-tng.php og last den opp i WordPress og til ditt Child theme.

Nå går vi over til TNG filene

I TNG, så er det standard med disse 3 filene: meta.php, topmenu.php og footer.php

Du bør lage tre nye, med et annet navn, så de ikke blir overskrevet, ved oppdateringer.

  1. wp-meta.php
  2. wp-topmenu.php
  3. wp-footer.php

Lagre filen som header-tng i mappen TNG-META . (Denne file skal du laste opp i WordPress Child theme)


I mappen til TNG:

I wp-meta.php, så har jeg lagt inn denne koden:

<?php
require_once ('/path/til/rooth/worpdress folder/wp-load.php');get_header ('tng');
?>

Får du dobbelt tittel som jeg hadde, så kan du prøve denne koden: (Fungerer ikke alltid)

<?php
require_once ('/path/til/rooth/worpdress folder/wp-load.php');get_header ('tng');
add_filter('document_title_parts', 'filter_title_part');
function filter_title_part($title) {
return array('');
}
?>


En ny fil ->wp-topmenu.php Kodene kommer f.eks fra page.php: (CSS kodene varier på forskjellige templater.) Se på kildekoden din.

<div class="wrap">

Lagre filen som wp-topmenu.php i mappen TNG-META .

Ny fil -> wp-footer.php – Her la jeg inn slutt taggene på div  fra templaten Twenty_Seventeen. (CSS kodene varier på forskjellige templater.)

</div></div></div>
<?php global $text, $currentuser, $mylanguage, $cms, $tng_version; ?>
<?php
get_footer ('tng');
?></div><!--main-->

Lagre filen som wp-footer.php i mappen TNG-META .

Last opp filene til TNG mappen via cPanel eller ditt FTP program.

  1. wp-meta.php 
  2. wp-topmenu.php
  3. wp-footer.php 

Nå går du inn på din nettside der du har TNG. Velg Oppsett >> Konfigurasjon >> Generelle

Nettstedsutforming og definisjon Her endrer du navn til:

Tilpasset toppmeny: wp-topmenu.php
Tilpasset bunnmeny: wp-footer.php
Tilpasset meta: wp-meta.php

Skjermbildet av TNG

Screenshot TNG + WordPress

Vel, det var alt. Jeg håper du får dette til og ønsker deg lykke til