web analytics

Bøker: Personer der har været optagne i Thomas Angells Hus

Thoma-Angells-hus-Trondhjem

Genealogiske oplysninger om de personer der har været optagne i «Thomas Angells hus» i Trondhjem

Fofatter:Dons, Karl

Innhold: Blandt de mange og store Legater, som Trondhjem nyder godt af, vil vel altid det af Thomas Angell… … ved Testamente af 28. Septbr. 1762. …skulle tilfalde Trondhjems Byes Fattige, dog saaledes, at Efterkommere af hans Bedsteforældre, baade paa fædrene og mødrene Side.

Antall sider: 43

Les på FamilySearch