web analytics

Bassøe: Stamtavle over familien

Stamtavle over familien Bassøe

Stamtavle over familien Bassøe : samt nogle oplysninger om familierne Aalborg, Haslund, Hiort, Holst, Nørbech, Oftedahl og Smith

Forfatter: Bassøe, Hans.

Publisert = Kristiania:i kommission hos Grøndahl & Søn, 1899

Omfang = 132 sider

Les på Nasjonalbiblioteket


Stamtavle over familien Bassøe: Tillegg til den Stamtavle over Familien Bassøe som oberst Hans Bassøe utga i 1899

Omhandler:
I:Efterkommere av prosten Peter Fredrik Bassøe (1804- 1889).
II:Efterkommere av oberstløytnant Carl Christian Bassøe (1811-1879).
III:Efterkommere efter Alexander Johannesen Bassøe (1804-1884).
Disse tre; stamfar for hver sin slektsgren var alle barnebarn av sorenskriver og cancelliråd Hieronymus Bassøe

Forfatter: Bassøe, Bjarne

Publisert = Oslo: i kommission hos Grøndahl & Søn, 1969

Omfang = 119 sider

Les på Nasjonalbiblioteket


Stamtavle over familien Bassøe

Redaktører: Bassøe, Hans Peter | Bassøe, Bjarne | Bassøe, Hans

Publisert = Århus:Universitetsforl. i Århus, 1999

Omfang = 352 sider

Les på Nasjonalbiblioteket

Slektsbøker på: FamilySearch