web analytics

Stamtavle over Hans Sandberg, Fredrikshald

Stamtavle-Hans Sandberg-Fredrikshald

Stamtavle over den fra Hans Sandberg, Fredrikshald, nedstammende familien Sandberg ført frem til aaret 1914;


Omhandler: Slekten SANDBERG som nedstammer fra cand. theol. Hans Larsen Sandberg Skoleholder i Christiania, klokker og skolebestyrer på Fredrikshald

Forfatter: Hals, Olaf N.

Språk: Norsk

Publisert: Fredrikshald : Frk. Hals, Holtegt. 4, Oslo, 1921

Les på FamilySearch