web analytics

Bøker: Stamtavler over familien Breder og de med den beslægtede familier

Stamtavler over familien Breder og de med den beslægtede

Stamtavler over familien Breder og de med den beslægtede familier Preus og Arctander med alle disse familiers sidelinier


Forfatter: Arnesen, Martin

Medforfatter/Bidragsyter: Breder, Ivar Hesselberg

Språk: Norsk

Publisert: Bentzens Bogtrykkeri | År 1876

Omhandler: Breder | Preus | Arctander

Les på Nasjonalbiblioteket

Les på FamilySearch

 


Tillegg til stamtavle over familien Breder


Et tillegg til stamtavlen – utarbeidet av Rudolf W. K. Breder – hvori slektene Heidenreich, Stang og Breder var ajourført for årene 1876-1939. I dette nye tillegget som erstatter det tidligere fra 1939 – også utgitt på foranledning av Jørgen Breder’s og hustru’s legat – har Paul Preus Breder ajourført de nevnte slektsgrener for årene 1939-1989/90.

Forfatter: Breder, Paul Preus

Medforfatter/Bidragsyter: Arnesen, Martin

Språk: Norsk

Publisert: Bentzens Bogtrykkeri | År 1876

Omhandler: Breder | Preus | Arctander

Les på Nasjonalbiblioteket