Stall Jegersberg

Hester stall Jegersberg

Stall Jegersberg er to forskjellige steder, Kristiansand og Jeløy.

De har ingen tilknytning til hverandre, annet enn slektsnavnet Jegersberg. Vi har felles forfedre, som kommer fra Jegersberg gård.

  1. Stall Jegersberg i Kristiansand på Jegersberg gård.
  2. Stall Jegersberg på Nordre Jeløy utenfor Moss