web analytics

Stall Jegersberg: Visste du at?

Hester stall Jegersberg

Visste du at, Stall Jegersberg finnes på to forskjellige steder? Det er en i Kristiansand og en på Jeløya.

De har ingen tilknytning til hverandre, annet enn slektsnavnet Jegersberg, som har sin opprinnelse fra Jegersberg gård i Kristiansand.

Jegersberg Stall tilhører Jegersberg gård i Kristiansand og Stall Jegersberg på Jeløya tilhører gården Ås Nordre .

Begge ridesentrene har en Facebook side, og du finner dem også på Instagram.

Stall Jegersberg -Kristiansand

@stalljegersberg

Stall Jegersberg – Jeløya

Instagram @jegers

via GIPHY