Every Family Has A Story - Discover Yours ↓

Utvandring til Amerika

Utvandring Amerika

Fra Norge utvandret de fleste nordmenn til Amerika. Oversikt over utvandring fra Norge til USA.

Digitalarkivet

Emigranter, Emigrantprotokoller, Utvandrerlister, Passprotokoll, Passasjerlister for skip. Søk eller bla i kildene:

Annonse

Søkbare kirkebøker fra Den Norske Sjømannsmisjonen i New York, Buenos Aires og Philadelphia.


Nasjonalbiblioteket: Emigrasjon.

Det Løfterike utland: Norsk utvandring til Amerika. Norsk- Amerikansk Historie 1825-2000.


Ellis Island passasjerlister, skipslister

Søk i passasjerlistene

Søk på skip


 Sverige

EmiWeb.”EmiWeb er det førsta webbaserte arkivet med materiale om inn- og utvandring til og fra Sverige, Norge og Danmark


Danmark

Invandrerarkivet Danmark

Det Danske Utvandrerarkiv


FamilySearch

 De har en stor mengde med kilder.


Find A Grave

Du kan søke på gravlagte i USA

www.findagrave.com/