Våre falne

Våre falne
Annonse

Våre falne er et firebinds bokverk med register over nordmenn som falt under 2. verdenskrig.

I tillegg til korte biografier med bilder over de ca. 11 500 nordmenn som falt for Norge under andre verdenskrig, inneholder bøkene artikler om den norske krigsinnsatsen.

Statistisk sentralbyrå oppgir tallet på norske krigsomkomne til 10 262. Av disse hørte 2000 til det norske forsvaret (877 døde i Norge, 1123 i utlandet), i tillegg falt rundt 700 nordmenn i tysk tjeneste som frontkjempere.
3638 norske sjøfolk omkom. Tallet på døde i motstandsbevegelse og som politiske fanger er 2091.

Våre falne 1 – Første bok – Våre falne (Nasjonalbiblioteket)
Sjøfolkenes innsats
Biografier A-G

Våre Falne 2 – Annen Bok – De væpnede styrker (Nasjonalbiblioteket)
Biografier H-K

Våre falne 3 – Tredje Bok – Hjemmefronten (Nasjonalbiblioteket)
Biografier L-R

Våre falne 4 – Fjerde Bok – Heimestyrkane
Biografier S-Å


VG har søkbar database

Våre Falne VG
Våre Falne VG (Skjermdump VG)

VG tilbyr søk fra Våre Falne etter materialet utarbeidet av DIS Norge.


Digitalarkivet
Oversikt over ofre etter eksplosjonsulykken 20.april 1944

Navneliste over falne nordmenn under tyske angrep i april og mai 1940


Andre kilder

De som døde i forbindelse med Auschwitz, Polen

Bombingen av Laksevåg

Senkningen av Panserskipet Norge


Mange utenlandske soldater døde i løpet av 2. verdenskrig rundt om i Midt-Norge, og mange av disse ligger begravd på egne minnelunder ulike steder i Trondheim

German (Havstein),
Russian (Lademoen),
Yugoslavian (Lademoen),
Commonwealth (Stavne),
Garden of Rememberance (Charlottenlund),
Polish (Moholt),
Yugoslavian (Moholt).


Kilder: Wikipedia,  Arkivverket, http://byblis.net